loader-logo

Zentnl teknologi

Ett enda verktyg för observation, datainsamling, analys och rapportering

Rörelsedata registreras med den sensorutrustade Zentnltröjan och kommuniceras kontinuerligt i realtid till Zentnls molntjänst
Rörelsedatat analyseras i Zentnl molntjänst  av algoritmer och filtreras genom ISO-standards.

Helkroppvibrationer ISO 2631-1
Vinklar kropp, armar riktlinjer
AMV Stötar antal sec/G-kraft 3-6G och över
Larm vid fall, orörlighet via egenutvecklad algoritm
Utifrån analysen skapar Zentnl statistiskrapporter. Vilka kan filtreras/ månad / vecka / dag på produktionsenhet / grupp / individ

Zentnltröjan – ZTorso

Lätt att använda, hantera – ingen tidstjuv

Ta av tröjan från laddaren, ta på den och använd. Zentnltröjan är lätt att använda under hela arbetspasset oavsett om du arbetar inomhus, under jord i en gruva eller utomhus på fältuppdrag.
Efter arbetspasset hänger du upp tröjan på laddaren alternativt stänger av tröjan i mobilapp för att tvätt. Så fort den torkat är det bara att hänga upp den på laddaren.
När tröjan hängs på laddaren påbörjas laddning av batteriet automatiskt.

Inbyggda sensorer

Sensorerna i klädesplagget registrerar kontinuerligt rörelsedatat upp till 1 000 HZ i x, y och z axeln. Kommunikationsenheten samlar upp data och beräkningar på plagget och skickar vidare till Zentnl molntjänst via wi-fi.
Laddningsstation
Trådlös Qi-kompatibel laddare
Laddningstid ~ 4 timmar

Trådlös kommunikationscentral
Batteri 2Ah förseglat LiPo
Drifttid ~14 timmar
Kommunikation – WiFi5, BT4, (LTE)

Edge

Nätverket av sammankopplade sensorer är nya generationens nätverk med sk edge vilket innebär att matematiska operationer, AI-baserad analys och viss filtrering sker redan lokalt i plagget innan datat går upp i molntjänsten. Genom att minska mängden data som skickas till molnet ökar batteritiden.

Zentnltröjan finns i tre olika versioner, för olika typer av arbetsmiljöer

ISO 20471 high visibility klassad  med reflexer, färg: gul
ISO 14116 för hetta flamma skydd, färg: gul
Neutral, i sportmaterial polyamid 73 %, elastan 27 %, färg: grå
Herr- och damstorlekar från XS till XXXL

Zentnl mobilapp

Mobilappen används av den som bär tröjan. Appen är kopplad till Zentnls molntjänst.
Följande funktioner ingår i appen

Min Data

Individens egna unika rörelsestatistik presenterar exponeringar och doser av helkroppsvibrationer, stötar, vinklar överkropp, vinklar armar samt eventuella incidenter – per dag, vecka, månad. Kan taggas för olika typer av arbetsuppgifter.
Syftet med att rikta datat till individen är att bidra till en ökad medvetenhet om vad som är bra respektive dåliga dagar.
En enda röd dag under en månad är kanske inte avgörande för att man ska vidta åtgärder från arbetsmiljöansvariga, men har individen återkommande gula och röda exponeringar bör den specifika individens arbetsuppgifter, arbetsmetodik, utrustning och arbetsmiljö utredas.

Man Down larm

Incidentrapporteringen är kopplad till automatiskt ”Man Down” larm som vid behov eskalerar till övriga i den larmgrupp individen ingår.

Status mina tröjor

Information om plagget i realtid innehåller bland annat batteristatus, uppkopplingskvalitet och rörelsedata.

Autopaus

Vid behov finns det möjlighet till att pausera  rörelsemonitoreringen och stänga av mätdatatströmmen. Funktionen är anpassningsbar.

Tvättinställning

Avstängningsfunktion för att sätta tröjan tvättläge.

Zentnl Portal App – för driftscentral och arbetsmiljöledning.

Zentnl Portalen används av företag som har bemannade driftscentraler och arbetsmiljöansvariga som arbetar med att förbättra arbetsmiljön. Portalen använda även av HMS, skyddsarbetare, arbetsmiljöingenjörer samt ergonomer.
Portalappen består av tre delar: administratörsfunktion, monitorering i realtid samt rapportering av statistik över tid.

Administrativa funktioner

Används av utsedd administratör för att bl a hantera användare, koppla ihop användare och tröjor, registrera arbetslag och larmgrupper.

Monitorering – data i realtid

Monitorerad data i realtid för driftscentraler. För organisationer med central driftscentral är det till stor nytta att ha tillgång till information om medarbetarnas status. Information om uppkopplingskvalitet, dataström, individens hälsostatus och batteristatus presenteras kontinuerligt.
 
Incidentrapporteringen inkluderar ett automatiskt ”Man Down” larm som eskalerar i nivåer, först till den lokala arbetsgruppen därefter vidare till avdelningen och sist hela organisationen.
Larm utlöses vid potentiellt farlig händelse exempelvis en acceleration som följs av ett fall och sedan stillaliggande. Larm går även att manuellt aktiveras med hjälp av rörelse.
Analys av rörelsedata vid incident sker i realtid genom en egenutvecklad algoritm som kan anpassas utifrån yrkesroller eller till en individs specifika rörelsemönster.
Larminformation visas både i individernas mobilapp och i Monitordelen av Zentnl Portalen.
I real-tidsvyn (Monitor) kan exempelvis en ergonom genomföra initiala riskbedömningar på distans. 
En första bedömning i realtid kan sedan, i samråd med aktuell medarbetare, följas upp av djupare riskbedömning genom  rapportavläsning i Analytics. 

Analytics – statistik av exponeringsdoser

Funktionaliteten i denna del av Zentnlportalen är till för HMS, skyddsarbetare, arbetsmiljöingenjörer och ergonomer.
Statistikrapporter
Statistik för samtliga medarbetares rörelseprofiler samt synliggörande av överskridande insats- och gränsvärden:
Bland annat rapporteras:
Helkroppsvibrationer –  ISO 2631-1
Vinklar överkroppslutningar, arm erelevation – AMVs riktlinjer
Incidentrapportering – Enligt företags önskemål.
Stötar i G -kraft per sekund.
Statistiken kan filtreras på:
Månad, vecka, dag     
Produktionsenhet
Yrkestyp
Arbetsgrupp
Individ
Detaljerad statistik för individ
Detaljerad individbaserad information finns tillgänglig i Zentnl Mobilapp och Zentnl Portalen.
Olika mätpunkter resulterar i gröna, gula eller röda indikatorer sorterat efter typ av mätområde och fördelat över arbetsveckor.
Informationen för individerna som bär tröjan i finns Zentnl Mobilapp.
Syftet med att tillhandahålla information till individen är att bidra till en ökad medvetenhet om negativ påverkan i arbetet. 
Enskild röd dag under en månad är kanske inte avgörande för att åtgärder skall vidtas från arbetsmiljöansvariga. Har individen flera återkommande gula och röda exponeringar så bör orsakerna utredas.
Dagsrapporter av vibrationer och stötar
Analytikern kan även tillgå detaljerade dagsrapporter för helkroppsvibrationer med RMS-maxvärden och stötar uppmätta i sek/G. 
GDPR och integritet
Rutiner för individers dataåtkomst upprättas av organisationen, det vill säga vilken information som respektive yrkesroll bör ta del av för att respektera integriteten och samtidigt bidra till ett effektivt arbetsmiljöarbete.

 

Zentnls AI-baserade plattform ger flera möjligheter

Med utgångspunkt i Zentnls unika egenskaper ser vi idag stora möjligheter att, i samråd med våra kunder, utöka plattformen med ytterligare funktionallitet
Några exempel:
Detektering: Avståndsmätning mellan individer, förarlösa fordon och arbetsmaskiner.
Externa miljövariabler: Mätning av exempelvis gaser, magnetfält, strålning och ljud.
Biometrisk analys via tredjeparts system: Exempelvis hjärtfrekvens, syreupptagning, blodtryck eller temperatur. 
Vilka funktioner skulle Ert företag vara intresserat av?