loader-logo
 • Device

  Zentnl Torso, Zentnl Wrist
 • Functions

  Ergonomic Studies
 • Features

  Mandown, shockdetection
 • Sensors

  2-5 or configurable.
 • Central Unit

  Wifi, Roaming, 5G, BT4
 • Battery

  2000mAh

Zentnl Navigator, en intelligent tjänst som kan anpassas efter behov. 

 • Skapar ett sammansatt underlag för hur arbetsmiljön påverkar människan.
 • Anpassningsbar analys av skadliga mönster med hjälp av AI och ML.
 • Förstärker ”Personal Protection Equipment”
 • Skapar långsiktiga förutsättningar att minska slitage på värdefulla medarbetare
 • Förbättrar överblicken för arbetsledningen
 • Vakar hela arbetspass
 • Minimerar falsklarm vid händelser

 

Översikt av Zentnl Navigator

 • Under arbetspasset mäter den sensorutrustade underställströjan rörelser, accelerationer och stötar i nivåer.
 • Mätdatat registreras av Zentnl molntjänst.
 • I händelse av ett fall, en onaturlig acceleration eller plötslig sjukdom som leder till att individen blir orörlig larmas arbetsledningen omedelbart.
 • Inlärda rörelsemönster tolkas.
 • Specifika rörelser och poser mäts i repetitioner och i tid utfört.
 • Accelerationer, stötar, vinkelförändringar, rotationer mäts i repetitioner och doser.
 • Larm och meddelanden skickas via Zentnl webbportal, SMS, meddelandetjänst eller annat integrerat beslutsstödssystem (DSS).
 • Vid händelser av larm registrerar arbetsledare åtgärder för beredskapsuppföljning och spårbarhet.
 • Statistik över mönster och händelser som kan orsaka framtida riskfyllda situationer finns tillgänglig för arbetsledningen.
 • Analysfunktionen kan även vid behov digitalt ”spela” upp en viss händelse som arbetsledningen önskar analysera.
 • Daglig, veckovis och måndasvisa rapporter för ledningsgrupper genereras per automatik.
 • Anpassningsbar mobil applikation för direkt återkoppling till företagshälsovården i förebyggande syfte.

 

Abonnemang av Zentnl Navigator innehåller:

 

 • Underställströja, Zentnl Torso med integrerade sensorer
 • Anpassningsbar AI-baserad analys i Zentnl molntjänst 
 • Tillgång till Zentnl Online applikation
 • Mobil återkopplings-applikation för individer.

 

Tillval:

 

 • Utbildningar med material
 • I samråd med IT-avdelning anpassningar och integrationer.
 • Utökat antal plagg per individ för rotation vid tvätt.
 • Modifieringar av plagg. 
 • Forsknings och utvecklingsanpassningar.
 • Utökningar och förändringar av AI modeller för specifika ändamål.

 

Utökade funktioner

Med utgångspunkt Zentnl Navigator kan våra specialister i samråd er utöka funktionaliteten med: 

 

Ergonomistudier: Specifika mätningar av vinklar, rörelsefrekvenser, rotationer, överkroppslutning. 

 

Detektering: Avståndsmätning mellan individer och bl a  förarlösa fordon, tunga arbetsmaskiner.

 

Externa miljövariabler: Mätning av t ex skadliga gaser, magnetfält, strålning, ljud

 

Biometrisk analys: t ex hjärtfrekvens, temperatur 


Previous

Share On