loader-logo
 • Device

  Zentnl Torso
 • Functions

  Mandown, shockdetection
 • Sensors

  5
 • Central Unit

  Wifi, Roaming
 • Battery

  2000mAh
 • Operating time

  14 hours

Zentnl Guard, en intelligent tjänst som ökar säkerheten vid ensamarbete i krävande arbetsmiljöer 

 • Vakar hela arbetspass
 • Förstärker ”Personal Protection Equipment”
 • Minimerar falsklarm vid händelser
 • Förbättrar överblicken för arbetsledningen

 

Översikt av Zentnl Guard

 

 • Under arbetspasset mäter den sensorutrustade underställströjan rörelser, accelerationer och stötar i nivåer.
 • Mätdatat registreras av Zentnl molntjänst.
 • I händelse av ett fall, en onaturlig acceleration eller plötslig sjukdom som leder till att individen blir orörlig larmas arbetsledningen omedelbart.
 • Larm sker via Zentnl webbportal, SMS, meddelandetjänst eller annat integrerat beslutsstödssystem (DSS).
 • Vid händelser av larm registrerar handledare åtgärder för beredskapsuppföljning och spårbarhet.
 • Statistik över mönster och händelser som kan orsaka framtida riskfyllda situationer finns tillgänglig för arbetsledningen.
 • Analysfunktionen kan även vid behov digitalt ”spela” upp en viss händelse som arbetsledningen önskar analysera.
 • Dagliga, veckovisa och månadsvisa rapporter för ledningsgrupper genereras per automatik.

 

Abonnemang av Zentnl innehåller 

 

 • Underställströja, Zentnl Torso, med integrerade sensorer
 • Anpassningsbar AI-baserad analys i Zentnl molntjänst
 • Tillgång till Zentnl Online applikation