loader-logo
 • Device

  Zentnl Torso, Zentnl Wrist
 • Functions

  Ergonomic Studies
 • Features

  Mandown, shockdetection
 • Access

  Databases, Datastream
 • Sensors

  2-5 or configurable.
 • Central Unit

  Wifi, Roaming, 5G, BT4
 • Battery

  2000mAh

Zentnl Explore, en intelligent tjänst med access till datat och möjligheter att skapa egna funktioner. 

 

 • Skapar ett sammansatt underlag för hur arbetsmiljön påverkar människan.
 • Anpassningsbar analys av skadliga mönster med hjälp av AI och ML.
 • Förstärker ”Personal Protection Equipment”
 • Skapar långsiktiga förutsättningar att minska slitage på värdefulla medarbetare
 • Förbättrar överblicken för arbetsledningen
 • Vakar hela arbetspass
 • Minimerar falsklarm vid händelser
 • Tillgång till databaser och dataströmmar för egenutvecklade funktioner.

 

GDPR OCH ZENTNL 

Zentnl levererar beslutsunderlag som förbättrar arbetsmiljön utan att inkräkta på den personliga integriteten. Aktivitetsinformationen som analyserna bygger på är avpersonifierad. Data lagras i Microsoft Azure inom EU samt skyddas och ägs av WAVR Tech AB. Det analyserade underlaget innehåller inte information som kan ligga till grund för beteendeanalys med andra syften än att förbättra hälsa och arbetsskydd. 

 


Share On