loader-logo
 • Device

  Zentnl Torso
 • Functions

  Ergonomic Studies
 • Features

  Mandown, shockdetection
 • Sensors

  5
 • Central Unit

  Wifi, Roaming
 • Battery

  2000mAh
 • Operating time

  14 hours

Om möjligheten att med IoT och AI förbättra arbetsmiljön för operatörer

 

Hitachi Energy är världsledande inom utveckling och tillverkning av system och utrustning för transmission och distribution av elkraft. Hitachi Energy ser en möjlighet att förbättra arbetsmiljön för sina anställda genom att tillämpa, för sitt område, ny kunskap och ny teknik. En första marknadsanalys över stora industrier i Sverige, teknikleverantörer samt forskningsaktörer visar att de helhetslösningar som projektet fokuserar på ännu inte existerar. Detta har lett till ett samarbete med Wavr Tech kring plattformen Zentnl. 

 

Samarbetet sker i första hand  i Ludvika där Hitachi Energys center föHigh Voltage Direct Current”  ligger samt en av företagets största anläggningar för tillverkning av transformatorer och högspänningskomponenter. Hitachi Energy representerar i projektet processindustrin och bidrar med kunskap om industrins behov och utmaningar. Hitachi Energy kommer även agera kravställare, bidra med användargrupper, intervjuobjekt samt ge möjligheter till observationsstudier i operativ verksamhet. Hitachi Energy blir även slutanvändare av den lösning som ska utvecklas. 

 

Inom processindustrin förekommer riskfyllda arbetsmoment som exempelvis arbete i trånga utrymmen, arbete på höga höjder, ensamarbete, arbete med kemiska produkter, arbete i utrymmen med hälsoskadliga gaser, arbete med och inuti farliga maskiner samt tunga lyft.  

Mot bakgrund av detta är projektets idé att undersöka möjligheten att använda smart, kroppsnära teknik för att öka säkerheten och förbättra hälsoaspekter för anställda inom processindustrin. 

 

När det kommer till Zentnls hårdvara (underställsplagg) så har dessa inbyggda och uppkopplade sensorer som ger viktig information i realtid om operatörens hälso- och säkerhetsläge.  

 

REFERENS
Francisco Penayo, Manager R&D Bushings, Hitachi Energy
francisco.penayo@hitachienergy.com


Previous

Share On