loader-logo
 • Device

  Zentnl Torso
 • Features

  Mandown, shockdetection
 • Sensors

  5
 • Central Unit

  Wifi, Roaming
 • Battery

  2000mAh
 • Operating time

  14 hours

Boliden testar hur sensorbaserade plagg kopplat till ett AI kan öka säkerheten i realtid och minska skaderisker på längre sikt. 

Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller – från brytning av malm (mineraler) till produktion och leverans av högkvalitativ metall till Industrin.  

 

Produktionskapaciteten är hög och bygger på över 90 års erfarenhet, innovation och avancerad teknik. Idag arbetar cirka 5 800 personer på Boliden och verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge och Irland. I sina smältverk förädlar Boliden såväl egna gruvors som andras mineralkoncentrat till rena metaller. Man ääven marknadsledande inom elektronikåtervinning och återvinning av bly från bilbatterier.  

 

Inom gruvindustrin förekommer risker och påfrestande arbetsmoment som exempelvis hantering av stora materialflöden, höga temperaturer och ibland också hälsovådliga ämnen. För Boliden har arbetet med att skapa en säker och hälsosam arbetsplats högsta prioritet och koncernen har en nollvision för olycksfall i arbetet. För att nå dit arbetar de för att främja en gemensam säkerhetskultur som genomsyrar hela koncernen. Denna strategi innebär att varje individ, grupp och ledare gemensamt tar ansvar för att följa gällande säkerhetsrutiner och uppvisar en god riskmedvetenhet. 

 

Bolidens säkerhetskultur och säkerhetsprestanda är avgörande för en stabil verksamhet och lönsamhet. Hög säkerhet är attraktivt för både arbetskraft och investerare. Men Boliden vill utöka sitt säkerhetsarbete och ta det till nästa nivå med teknologi som inte funnits tillgänglig tidigare. Det är här Zentnl kommer in i bilden. 

 

”Finns det ny teknik som kan öka säkerheten och hälsan för våra anställda så vill vi självklart vara med och utveckla den för att fortsätta ligga i framkant med vårt säkerhetsarbete” Annika Kruuna, Manager Health & Safety, Boliden Mines

 

REFERENS
Annika Kruuna, arbetsmiljöchef
annika.kruuna@boliden.com