loader-logo
 • Device

  Zentnl Wrist
 • Sensors

  2-4
 • Central Unit

  Wifi, 5G, BT4 connected
 • Battery

  2000mAh
 • Data

  Quaternions & Raw IMU
 • Operating time

  Streaming 16h

Enklare att identifiera hälsorisker med en mer användarvänlig, robust och kostnadseffektiv mätteknik

Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Sydundersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö– eller miljörelaterad ohälsa samt bedriver forskning inom ämnet. Verksamheten finns i Södra sjukvårdsregionen (Region Blekinge, södra delen av Region Halland, Region Kronoberg och Region Skåne). Avdelningen för arbets- och miljömedicin finns på Institutionen fölaboratoriemedicin som är del av Medicinska fakulteten på Lunds Universitet. Kunskapen från deras forskning används för att identifiera hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljö och syftar till att eliminera dessa risker och förebygga ohälsa.

 

“Ett av våra främsta mål är att arbeta preventivt bland annat genom att sprida den här typen av mätmetoder till företagshälsovården, skyddsombud, arbetsledare och andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor. För att detta ska kunna bli möjligt behöver tekniken bli mer användarvänlig, robust och billigare.” Henrik Enquist, AMM Syd

 

I samarbete med AMM Syd utvärderar nu Wavr Tech möjligheten att nyttja plattformen Zentnl för att förenkla och bredda mätalternativen. I dagsläget är det en komplicerad procedur att genomföra mätningar med den teknik som används. Målet är att ändra på detta. 

 

“Med Zentnl vill vi på ett pålitligt sätt mäta hur en persons skelett rör sig med hjälp av sensorer i kläder på utsidan av kroppen. Målet med vår teknik är att mäta ergonomiska riskfaktorer på ett tillförlitligt sätt.” Patrik Zayas, VD, Wavr Tech AB

 

AMM Syd har under 25 års tid studerat samband mellan rörelsemönster och skador. Bland annat har man tagit fram en rad åtgärdsnivåer för vinklar och vinkelhastigheter för olika leder i kroppen. Åtgärdsnivåerna anger vilka vinklar och vinkelhastigheter som anses vara skadliga. AMM Syd har även stora kunskaper i hur mätningar ska göras för att få underlag och data. Det är uppenbart att AMM Syd svarar på många av  Zentnls frågor och är en viktigt partner i klinisk validering av den tekniska plattformen. 

 

Utrustningen för att mäta handledsrörelser är både ömtålig, komplicerad att använda och mycket dyr. Detta medför att det är svårt för oss som forskare att samla in större datamängder. Dessutom avskräcks andra, icke-experter, från att mäta. Detta är olyckligt, speciellt när riskerna med handintensivt arbete fått en allt större betoning i Arbetsmiljöverkets föreskrift om medicinska kontroller (AFS 2019:3). Det har alltså blivit krav på att undersöka om det föreligger handintensivt arbete och det bästa sättet att göra det är med tekniska/objektiva mätmetoder. Henrik Enquist, AMM Syd 

 

REFERENS
Henrik Enquist, Forskningsingenjör
henrik.enquist@med.lu.se


Previous

Share On