loader-logo

Improve the way you move!

Zentnl har förmågan att tolka hur individen rör sig

Genom direkt feedback och statistik skapa förutsättning för förändring

Zentnl består av tre delar

1. Klädesplagg med integrerade sensorer och wifi

2. AI-baserad analys lokalt och i molntjänst

3. App med anpassade gränssnitt för olika mottagare


Sensorerna i klädesplagget registrerar bestämda mätdata som samlas upp av en kommunikationsenhet på plagget och skickas vidare till Zentnl server via wifi.

Den AI-baserade molntjänsten analyserar informationen i realtid och presenterar tydliga resultat i Zentnl app. Här anpassas gränssnittet till olika roller inom organisationen så att den inhämtade informationen skapar så mycket nytta som möjligt.

Antal och typ av sensorer anpassas utifrån verksamhetens behov

Zentnl kan till exempel mäta:

  • Händelser och incidenter – accelerationer, stötar, man down
  • Ergonomi – vinklar, rotationer, överkroppslutningar
  • Biomedicinsk analys – till exempel hjärtfrekvens, temperatur
  • Externa miljövariabler – gaser, magnetfält, strålning, ljud
  • Avståndsmätning – till exempel för förarlösa fordon och maskiner
gragubbe

AI är bättre på att förutspå beteenden än människan

Händelser och statistik via online gränssnitt

Realtidsanalys

Zentnl kan till exempel larma på:

  • Händelser och incidenter – accelerationer, stötar, man down
  • Ergonomi – vinklar, rotationer, överkroppslutning
  • Biomedicinsk analys – till exempel hjärtfrekvens, temperatur
  • Externa miljövariabler – gaser, magnetfält, strålning, ljud
  • Avståndsmätning – till exempel mellan förarlösa fordon, maskiner mot människa

På individnivå

Skapa en bild över vilka faktorer som påverkar bäraren och ge möjlighet till åtgärder innan långvarigt mönster påverkar individ negativt.

Vad som detekteras anpassas efter behov och situationer.

Statistik över tid

Skapa en samlad bild över vilka faktorer som sammantaget påverkar hela arbetsstyrkan, identifiera riskzoner, identifiera mönster, skapa möjlighet till bättre förståelse för risker.

Följ doser av exponering sammanställt för hela organisationen

Snabb återkoppling

Zentnl ber om feedback efter arbetspassen via mobilapp.

Användaren kan återkoppla potentiella problem samt hjälpa intelligensen att bli smartare med tiden.

I samråd med användaren

Zentnl samlar kunskap direkt från användaren kring potentiella problem över tid, information finns tillgänglig i användarprofilen.

Vid behov kan användaren visa sin personliga profil för t ex ergonom eller fysioterapeut

Företagshälsan

Zentl minskar också gapet mellan företagshälsan och den anställde.

Börjar en individ bli sliten besparas lidande och kostnader om åtgärder kommer tidigt.


Zentnl inkräktar inte på den personliga integriteten

Analyserad mätdata från Zentnl kommer alltid vara

1. Personlig; endast tillgänglig för individ, bäraren

2. I realtid; vid incident, till arbets-, produktionsledning

3. Avpersonifierad; som statistik till arbetsmiljöledning

Information om Zentnl i olika verksamheter

Zentnl finns i flera varianter