loader-logo

”A world with less wear and tear on humans”

Tjänsten Zentnl utvecklas, produceras och marknadsförs av Wavr Tech AB. Wavr Tech är ett innovationsföretag som skapar möjligheter i arbete och vardagsliv med hjälp av smarta tekniska lösningar. Vi utvecklar egen hård- och mjukvara som är baserad på omfattande forskning. Zentnl är ett sådant exempel.

Forsknings- och samarbetspartners

Hållbarhetspolicy 2020

Tillsammans med våra leverantörer, kunder och samarbetspartner
arbetar vi för att möta de globala mål som har identifierats av FN inom
Agenda 2030.

Vi prioriterar följande tre mål:

3 – Hälsa och välbefinnande
8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
12 – Hållbar konsumtion och produktion

Zentnl stöttar bland annat dessa mål genom att erbjuda en
abonnemangsmodell där kunderna använder ett antal funktioner utan
att behöva äga någon fysisk utrustning. Från design till tillverkning
verkar vi för att använda återvunna material och samarbeta med
svenska underleverantörer för att minimera transporter.

Vi följer EU:s WEEE-direktiv för hantering och återvinning av Zentnlplagg som är uttjänta.

Globala målen

Patrik Zayas

CEO

Samuel Zayas

CTO

Massimo Corradini

Business Developer

Niklas Mårdby

CCO

Teknikutveckling av Wavr Tech AB

  • Innovationsbolag
  • Skapar värde med egen kodbas och elektronik
  • Improve the way you move