loader-logo

E.ON och WAVR initierar pilotprojekt med fokus på säkerhet och ergonomiska förbättringar.

WAVR ska genomföra ett pilotprojekt i samarbete med energibolaget E.ON. Ett utvalt antal fjärrvärmetekniker och solcellsmontörer inom E.ONs organisation i södra Sverige ska utrustas med hälsa- och säkerhetstjänsten Zentnl.

Zentnl kommer att monitorera och analysera fältarbetarnas arbetsbelastning, rörelsemönster och ergonomiska positioner. Resultaten av denna analys kommer att användas för att i samråd identifiera potentiella riskfaktorer, optimera arbetsprocesser och rekommendera åtgärder för att minska riskerna och förbättra säkerheten och ergonomin.

Vi är nyfikna på de möjligheter Zentnl erbjuder och vill därför utvärdera tjänsten för att se hur vi med Zentnl kan proaktivt identifiera och hantera riskfaktorer på arbetsplatsen. Att minimera arbetsskador och arbetssjukdomar är avgörande, särskilt för våra anställda inom yrken med höga fysiska krav, som fjärrvärmetekniker och solcellsmontörer”, säger Per Elfvin, HSE-samordnare E.ON Sverige

E.ON, som är välkänt för sitt engagemang för arbetsmiljön och välbefinnandet hos sin personal, har valt att samarbeta med WAVR. Genom att införa WAVRs lösningar förväntar sig E.ON att kunna höja säkerhetsnivåerna och förbättra arbetsförhållandena för installatörer och tekniker i fält.
Pilotprojektet skall pågå under hösten och vintern 2024.

Om pilotprojektet ger positiva resultat kan det bana väg för en bredare implementering av Zentnl inom E.ON och potentiellt andra energibolag.” Säger Jan Björkholm, CEO, WAVR International AB

OM ZENTNLTJÄNSTEN:
På ett enkelt och användarvänligt sätt presenterar Zentnl kunskap som bidrar till att förbättra arbetsmiljön för individen avseende säkerhet vid ensamarbete och ergonomi.

OM E.ON:
E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Det nordiska huvudkontoret ligger i Malmö och runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare med att leverera el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. www.eon.se

OM WAVR International AB:
WAVR är ett svenskt innovationsföretag vars uppdrag är att tillhandahålla sina kunder digitaliserad kunskap om mänskliga rörelser för förbättrad hälsa och säkerhet i krävande arbetsmiljöer. En av våra tjänster är Zentnl-tjänsten. www.wavr.com

För mer information: massimo@wavr.com