loader-logo

Pilotprojekt med E.ON startar under hösten 2023

Wavr Tech ska genomföra ett pilotprojekt tillsammans med energiföretaget E.ON som syftar till att förbättra säkerhet och ergonomi för bl a deras installatörer. Pilotprojektet innebär att Wavr Tech kommer att implementera sin skydds- och ergonomilösning Zentnl på ett utvalt antal installatörer inom E.ONs organisation. Med Zentnl kommer Wavr Tech att övervaka och analysera deras arbetsbelastning, rörelsemönster och ergonomiska positioner.

Resultaten från denna analys kommer att användas för att, i samråd, identifiera eventuella riskfaktorer, optimera arbetsprocesser och rekommendera riskminimerande åtgärder för att förbättra säkerhet och ergonomi.

E.ON, som är välkänt för sitt engagemang för arbetsmiljö och personalens välbefinnande, har valt att samarbeta med Wavr Tech och genom att introducera Wavr Techs lösningar hoppas E.ON kunna höja säkerhetsnivån och förbättra arbetsvillkoren för installatörer på fältet.

Pilotprojektet förväntas pågå under en tre månadersperiod. Om pilotprojektet visar positiva resultat kan det öppna dörren för en bredare implementering av Wavr Techs teknik inom E.ON och även andra energiföretag.