loader-logo

“AI-tröjan mäter vibrationerna” – artikel om Zentnl på arbetsmiljöforskning.se

Arbetsmiljöforskning är en web för alla som är intresserade av resultat av arbetsmiljöforskning som kan komma till praktiskt användning – som bl a skyddsombud, regionala skyddsombud och andra fackliga företrädare, arbetsmiljöansvariga chefer och specialister på arbetsplatserna, verksamma inom företagshälsovården. Journalister som är intresserade av arbetsmiljöfrågor finner på arbetsmiljöforskning.se både underlag och uppslag för sitt skrivande.

Via en nyligen publicerad artikel intervjuades HSE-representanter på Boliden om Zentnl med utgångspunkt i hur tekniken används i Kankbergsgruvan och vad verksamma bergsarbetare och diamantborrare tycker om Zentnls teknik och funktioner.

Läs mer, se artikel här