loader-logo

Tre första beställningarna från AMM Syd

Arbetsmiljömedicin i Lund är en institution vid Lunds universitet och en del av Region Skåne. Det är en specialistenhet inom arbets- och miljömedicin som bedriver forskning, utbildning och klinisk verksamhet inom området arbetsmiljö och hälsa.

Arbetsmiljömedicin i Lund erbjuder expertis och rådgivning kring arbetsrelaterade hälsoproblem och undersöker sambandet mellan arbetsmiljöfaktorer och hälsa. De erbjuder även medicinsk utredning, bedömning och rådgivning för att främja en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Wavr Tech AB har fått en beställning från AMM Syd på att utveckla en Webbportalen för att uppfylla AMM Syds behov i samband med mätningar av positioner och rörelser i handlederna med Zentnl systemet.  Webbportalen utvecklas för AMM Syds egen verksamhet samt dess uthyrningsverksamhet.  Wavr ska även tillhandahålla utbildningar gällande webbportalen för AMM Syds personal innan offentlig lansering. 

 

I bilden ovan: Zentnl sensorer inkapslade i silikon med fästanordning samt bild på prototyp kommande snygga och praktiska nya modell av Zentnl EasyGon

Så här säger Henrik Enquist, Tekn.Dr. Civilingenjör, Arbets- & Miljömedicin Syd. ”Zentnl har potentialen att vara svaret på vår vision om att revolutionera ergonomiska studier och regelverks-uppföljning. Med sin toppmoderna plattform och avancerade funktioner är vi övertygade om att denna teknologi kommer att göra det möjligt för oss att få oöverträffade insikter som kommer att gynna individer och samhället som helhet.”