loader-logo

Vill du också att dina kläder skall förklara för dig hur du skall arbeta hållbart”?

Som en del av konferensprogrammet bjöds medlemmar i tankesmedjan Sustainability Circle till en Technology Scouting-dag. Syftet med dagen var att ge deltagarna möjligheten att lyssna på och inspireras av nya och kreativa entreprenörer med innovativa idéer. Sustainability Circle är en tankesmedja med Sveriges tyngsta varumärken bl a ABB, SCA, SKF, VOLVO.

De företag som presenterades under dagen hade alla en koppling till ny teknik och digitalisering. Patrik Zayas, VD på Wavr Tech höll en mycket uppskattad presentation kring Zentnl: “Med målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö för människan”

Se intervjun med Patrik Zayas här