loader-logo

Zentnl Man Downlarmet i drift hos diamantborrarna i Kankbergsgruvan, Boliden.

Vid olycka eller plötslig sjukdom övervakar Zentnl och skickar automatiskt varningar till övriga team-medlemmar eller överordnade för att snabbt hantera nödsituationen. Enkelt att använda och snabbt att reagera!

Diamantborrarteamet använder nu Zentnls funktion Man Down larm. I varje larmgrupp ingår 2-3 diamantborrare som är sammanlänkade via Zentnl systemet och kommunicerar med hjälp av Zentnl mobilapp i gruvmobilen. En uppgift Wavr har framför sig är att i samråd med diamantborrarna bl a finsjustera algoritmer för larmtyperna: sitta helt still över tid, fall, person lägger sig ner och blir helt orörlig.

“En funktion som tröjan också har, och som vi uppskattar väldigt mycket främst för de somjobbar ensamma, är att upptäcka ‘man down’. Något som vi brottats med tidigare då
personer kan ha lagt ifrån sig walkien eller kan ha ramlat omkull så illa att man inte är vid medvetande.” Andro Grahn arbetsledare