loader-logo

Partner till AI Sweden

AI Sweden välkomnar Wavr Tech som partner.

Zentnl är en teknologi där Artificiell Intelligens (AI) har en central roll och ett stort applicerbart värde. Zentnl är en plattform för insamling, analys och förståelse av data med mänskliga rörelser och applicera den kunskapen direkt i praktiska applikationer som att förbättra hälsa och säkerhet. Att företaget bakom Zentnl har fått detta erkännandet av Svenska Nationella Centret för applicerad Artificell Intelligens genom att bli en partner är något som gör oss väldigt glada.

Zentnl - Safety as a Service

”För att kunna accelerera användningen av AI behöver vi ett starkt ekosystem av startups. Det är otroligt roligt att tillsammans driva utvecklingen, ge våra partners en stark plattform och synlighet, och skapa värde för hela Sverige!” – Katarina Fégeant, Startup Program Manager, AI Sweden

AI Sweden har stöd av Sveriges regering samt offentlig och privat sektor över hela landet. Deras uppdrag är att accelerera användandet av AI till allas nytta i hela Sverige. Att vara partner till dem tillsammans med flera andra framstående namn som Google, HP och Sony kommer innebära flera värdefulla möjligheter för Zentnl. Nya kanaler för att få och dela kunskap bland annat. Vi ser fram emot att vara delaktiga i deras nätverk och på deras events.

“Partnerskapet med AI Sweden förstärker vår förmåga att förbättra hälsa och säkerhet för arbetare i krävande arbetsmiljöer, som gruvor och tung industri, med teknologier som Zentnl.” – Patrik Zayas, VD, Wavr Tech

Kom ihåg att gå med på vårt nyhetsbrev och följ oss på sociala medier!