loader-logo

Pilotprojekt med Boliden startar i höst

Boliden och WAVR startar sitt pilotprojekt hösten 2019. Ett pilotprojekt med fokus på möjligheten att använda smart, kroppsnära teknik för att förbättra säkerhet och hälsa för Bolidens anställda. Just nu har vi fullt upp med att färdigställa det vi ska leverera: vår prototyp som ska gå live i Kankbergs gruvverksamhet.

Boliden har ca 5800 anställda i Sverige, Norge, Finland samt Irland och investerar mycket i deras säkerhet och hälsa. Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk. De arbetar långsiktigt med allt från brytning av malm till produktion och leverans av högkvalitativ metall till industrin. De är även marknadsledande inom elektronikåtervinning och återvinning av bly från bilbatterier. De har mer än 90 år av kunskap och innovation.

Inom gruvindustrin förekommer risker och påfrestande arbetsmoment som exempelvis hantering av stora materialflöden, höga temperaturer och ibland också hälsovådliga ämnen. För Boliden har arbetet med att skapa en säker och hälsosam arbetsplats högsta prioritet och koncernen har en nollvision för olycksfall i arbetet. För att nå dit arbetar de för att främja en gemensam säkerhetskultur som genomsyrar hela koncernen. Denna strategi innebär att varje individ, grupp och ledare gemensamt tar ansvar för att följa gällande säkerhetsrutiner och uppvisa en god riskmedvetenhet.

Bolidens säkerhetskultur och säkerhetsprestanda är avgörande för en stabil verksamhet och lönsamhet. Genom att förebygga olyckor undviks förseningar som påverkar produktionen. Hög säkerhet är attraktiv för både arbetskraft och investerare.

Men Boliden vill utöka sitt säkerhetsarbete och ta det till nästa nivå med teknologi som inte funnits tillgänglig tidigare. Det är här WAVR kommer in i bilden.

Finns det ny teknik som kan öka säkerheten och hälsan för våra anställda så vill vi självklart vara med och utveckla den för att
fortsätta ligga i framkant med vårt säkerhetsarbete

Annika Kruuna, Manager Health & Safety, Boliden Mines

Vår teknik låter oss göra mätningar på individnivå med inbyggda och uppkopplade sensorer som ger viktig information i realtid om gruvarbetarens hälso- och säkerhetsläge under vanliga arbetsförhållanden. Exempel på vad sensorerna kontinuerligt kan påvisa är kroppens positionering, hållning och onaturliga rörelser. Liggande position är kritiskt att upptäcka för att avgöra om en person som arbetar ensam är skadad. När det gäller positioner så gäller det att upptäcka överbelastning och oergonomiska positioner som kan leda till skador över längre tid. Genom att vi tillämpar AI-baserad analys på den data som vi samlar in från sensorerna så kan både omedelbara och långsiktiga risker vad gäller säkerhet och hälsa upptäckas och hindras.

Vi på WAVR är glada och stolta att ha detta samarbete med Boliden som går helt i linje med vår vår vision “A world with less wear and tear on humans”.