loader-logo

PiiA-ansökan godkänd!

Process Industrial IT och Automation, PiiA, har beviljat WAVR, Högskolan i Skövde och ABB Powergrid i Ludvika vårt gemensamt sökta bidrag om 500 000 kronor.

Se nyheten på Vinnovas hemsida: Smart kroppsnära teknik för ökad säkerhet och hälsa inom processindustrin.

PiiA är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras bla av Vinnova för att främja digitalisering inom automationsindustrin i Sverige. Vi är stolta över att återigen blivit utvalda! Beviljade medel går till en studie hos ABB Powergrid hur vår teknik kommer att förbättra hälsa och säkerhet för deras anställda.

Läs mer om vårt samarbete på LinkedIn: Smart kroppsnära teknik förbättrar säkerhet och hälsa för ABBs operatörer.